Jul 15, 2020
 

About us


       شرکت بهساخت بانی کارا در سال 1389 با هدف تولید در و پنجره های استاندارد UPVC با نشان تجاری «وین سام» تأسیس گردید. در گام اول 8000 مترمربع زمین در شهرک صنعتی گرمسار به منظور احداث کارخانه اختصاص یافت و حدود 3000 مترمربع فضای مسقف در آن احداث گردید. در گام بعدی دستگاه های مونتاژ که یکی از مهمترین ابزارهای تولید در و پنجره به شمار می روند، با بهره گیری از نقطه نظرات نیروهای متخصص و مجرب از کشور ترکیه خریداری شد و درکارخانه استقرار یافت. سپس به منظور پشتیبانی و سرعت عمل مناسب انبار مواد اولیه شامل بهترین انواع پروفیل همراه با یراق آلات درجه یک آلمان و ترک  تدارک دیده شد تا خللی در روند تولید ایجاد نگردد. در تکمیل این واحد تولیدی، بخش طراحی با بهره مندی از نرم افزارهای روز دنیا ایجاد شد تا ضمن حفظ کیفیت به زیبایی و کاهش هزینه های تمام شده و جلب رضایت مصرف کنندگان بیفزاید. شرکت بهساخت بانی کارا با به کارگیری پرسنل ماهر و آموزش دیده در تمامی مراحل تولید، به استانداردهای تولید در و پنجره های UPVC توجه کافی نموده و همزمان واحد نصب و خدمات پس از فروش را برای نصب و رفع عیوب احتمالی ایجاد نمود.

Types of Windows

  شرکت بهساخت بانی کارا در سال 1389 با هدف تولید در و پنجره های شرکت بهساخت بانی کارا در سال 1389 با هدف تولید در و پنجره های  شرکت بهساخت بانی کارا در سال 1389 با هدف تولید در و پنجره های

 

پنجره1  

پنجره لولایی تک حالته

     شرکت بهساخت بانی کارا در سال 1389 با هدف تولید در و پنجره های استاندارد UPVC با نشان تجاری «وین سام» تأسیس گردید. در گام اول 8000 مترمربع زمین در شهرک صنعتی گرمسار به منظور احداث کارخانه اختصاص یافت و حدود 3000 مترمربع فضای مسقف در آن احداث گردید. در گام بعدی دستگاه های مونتاژ که یکی از مهمترین ابزارهای تولید در و پنجره به شمار می روند، با بهره گیری از نقطه نظرات نیروهای متخصص و مجرب از کشور ترکیه خریداری شد و درکارخانه استقرار یافت. سپس به منظور پشتیبانی و سرعت عمل مناسب انبار مواد اولیه شامل بهترین انواع پروفیل همراه با یراق آلات درجه یک آلمان و ترک  تدارک دیده شد تا خللی در روند تولید ایجاد نگردد.

   

پنجره2
  

پنجره لولایی دو حالته

     شرکت بهساخت بانی کارا در سال 1389 با هدف تولید در و پنجره های استاندارد UPVC با نشان تجاری «وین سام» تأسیس گردید. در گام اول 8000 مترمربع زمین در شهرک صنعتی گرمسار به منظور احداث کارخانه اختصاص یافت و حدود 3000 مترمربع فضای مسقف در آن احداث گردید. در گام بعدی دستگاه های مونتاژ که یکی از مهمترین ابزارهای تولید در و پنجره به شمار می روند، با بهره گیری از نقطه نظرات نیروهای متخصص و مجرب از کشور ترکیه خریداری شد و درکارخانه استقرار یافت. سپس به منظور پشتیبانی و سرعت عمل مناسب انبار مواد اولیه شامل بهترین انواع پروفیل همراه با یراق آلات درجه یک آلمان و ترک  تدارک دیده شد تا خللی در روند تولید ایجاد نگردد.

   

پنجره3
  

پنجره کشویی

     شرکت بهساخت بانی کارا در سال 1389 با هدف تولید در و پنجره های استاندارد UPVC با نشان تجاری «وین سام» تأسیس گردید. در گام اول 8000 مترمربع زمین در شهرک صنعتی گرمسار به منظور احداث کارخانه اختصاص یافت و حدود 3000 مترمربع فضای مسقف در آن احداث گردید. در گام بعدی دستگاه های مونتاژ که یکی از مهمترین ابزارهای تولید در و پنجره به شمار می روند، با بهره گیری از نقطه نظرات نیروهای متخصص و مجرب از کشور ترکیه خریداری شد و درکارخانه استقرار یافت. سپس به منظور پشتیبانی و سرعت عمل مناسب انبار مواد اولیه شامل بهترین انواع پروفیل همراه با یراق آلات درجه یک آلمان و ترک  تدارک دیده شد تا خللی در روند تولید ایجاد نگردد.

 

 

 

پنجره4  
  

پنجره فولکس واگنی

     شرکت بهساخت بانی کارا در سال 1389 با هدف تولید در و پنجره های استاندارد UPVC با نشان تجاری «وین سام» تأسیس گردید. در گام اول 8000 مترمربع زمین در شهرک صنعتی گرمسار به منظور احداث کارخانه اختصاص یافت و حدود 3000 مترمربع فضای مسقف در آن احداث گردید. در گام بعدی دستگاه های مونتاژ که یکی از مهمترین ابزارهای تولید در و پنجره به شمار می روند، با بهره گیری از نقطه نظرات نیروهای متخصص و مجرب از کشور ترکیه خریداری شد و درکارخانه استقرار یافت. سپس به منظور پشتیبانی و سرعت عمل مناسب انبار مواد اولیه شامل بهترین انواع پروفیل همراه با یراق آلات درجه یک آلمان و ترک  تدارک دیده شد تا خللی در روند تولید ایجاد نگردد.

   

This is a test This is a test This is a test This is a test This is a test This is a test This is a test This is a test This is a test This is a test
This is a test This is a test This is a test This is a test This is a test This is a test This is a test This is a test This is a test This is a test
This is a test This is a test This is a test This is a test This is a test This is a test This is a test This is a test This is a test This is a test

News

  شرکت بهساخت بانی کارا در سال 1389 با هدف تولید در و پنجره های شرکت بهساخت بانی کارا در سال 1389 با هدف تولید در و پنجره های  شرکت بهساخت بانی کارا در سال 1389 با هدف تولید در و پنجره های

 

Memners Area

نظرسنجی

باشگاه مشتریان

کاتالوگ


استخدام


Contact Us


Center Office :

this is testthis is testthis is test this is test this is test this is test this is test this is test this is test this is test

Neyavaran Branch :

this is testthis is testthis is test this is test this is test this is test this is test this is test this is test this is test

Special Line:

this is testthis is testthis is test this is test this is test this is test this is test this is test this is test this is test

Social Network :