تنوع رنگ

 

    پروفیل های UPVC قابلیت رنگ پذیری دارند و به هر رنگی که شما تمایل دارید زده می شود که این رنگ ها واتربیس بوده و طی فرآیند خاصی در کارخانه رنگ می شود.

    پروفیل های لمینت که بصورت یک رو لمینت و دو رو لمینت می باشد. که همزمان با تولید پروفیل ها از کمپانی های فروشنده پروفیل تولید و برای ساخت آماده می شود لمینت که طرح چوپ نیز گفته می شود تعداد تنوع رنگ لمینت بسیار کم و محدود می باشد.

تنوع رنگ پروفیل