مشاوره و بازدید

 

    گروه عمران و توسعه بهساخت با هدف کسب رضایت بیشتر مشتریان خدماتی را بصورت رایگان برای مشتریان خود در نظر گرفته است.

    مشاوره و بازدید از پروژه، قبل از عقد قرارداد انجام می شود که البته مشاوره به معنی الزام در عقد قرارداد نیست کارشناسان ما با حضور در محل پروژه و بازدید مشاوره های لازم جهت انتخاب صحیح و با کیفیت را در اختیار شما قرار ی دهد و پس از آن شما با مقایسه، حق انتخاب و عقد قراداد خواهید داشت.